Predstavljanje Projekta zaštite od poplava Grada Ogulina

U srijedu, 18. svibnja 2022. godine na Trgu Petra Stipetića u Ogulinu, ispred Pučkog otvorenog učilišta Ogulin, održano je svečano predstavljanje projekta „Projekt zaštite od poplava Grada Ogulina“.

U sklopu predstavljanja projekta, u organizaciji agencije za integrirane komunikacije Libra, građankama i građanima Ogulina podijeljeni su promotivni materijali, a na štandu su mogli doznati sve informacije o projektu „Projekt zaštite od poplava Grada Ogulina“ te fazama izvođenja radova.

Projekt se provodi na području Ogulina s ciljem smanjenja poplavnog rizika i poboljšanja sustava obrane od poplava Grada Ogulina. Naime, područje Grada Ogulina izloženo je čestim poplavama na koje utječe blizina toka rijeke Gornje Dobre. Rijeka Dobra u svom gornjem toku dotječe u Grad Ogulin iz sjeverozapadnog smjera. U posljednjih 15 godina zabilježeno je ukupno desetak većih poplava koje su uzrokovale prosječnu godišnju materijalnu štetu od 102 milijuna kuna, kako u industriji tako i u kućanstvima. Izgradnjom retencije i čišćenjem Đulinog ponora smanjit će se prosječna šteta od poplava sa 102,7 na 35,3 milijuna kuna.

Projekt sadrži četiri faze, a trenutno je u potpunosti završena treća faza projekta, koja obuhvaća desni pritok Ogulinske Dobre, rijeku Vitunjčicu, gdje se nalaze ribnjaci koje je bilo potrebno zaštititi od velikih voda. To se učinilo izgradnjom armiranobetonskog zida oko ribnjaka ukupne duljine 320 metara. Prva faza, čiji se završetak predviđa krajem svibnja, obuhvaća radove na pregradnom mjestu retencije, odnosno izgradnju evakuacijskih građevina na pregradnom mjestu i izgradnju pristupnih prometnica na lijevoj obali rijeke Dobre, nizvodno od ušća Vitunjčice u Dobru.

U drugoj fazi predviđena je izgradnja zaštitnih građevina željezničke pruge uz retencijski prostor i izmještanje infrastrukture na mjestu planiranog zahvata. U okviru ove faze bit će izvedena zaštita željezničke pruge izgradnjom zaštitnih zidova, izvedbom obloge nasipa željezničke pruge, gradnjom potpornih zidova te izvedbom zaštite i izmještanjem postojeće opreme HŽI-ja. Osim toga, planirano je izmjestiti postojeći vodovod i elektroenergetske instalacije te izvesti rekonstrukciju lokalne prometnice za Brestovac.

Naposljetku, četvrta faza predviđa izgradnju brane retencije Ogulin s pripadajućim građevinama. Nasuta brana visine je 14,50 metara te duljine 580 metara i ima funkciju ublažavanja vrhunca vodnog vala uz ispuštanje vode kroz temeljni ispust.

Ovim projektom osigurat će se sigurniji i stabilniji život za sve stanovnike Grada Ogulina te omogućiti održivi razvoj gospodarstva. Koristi od projekta bit će dvojake: bit će smanjeno štetno djelovanje voda te će se poboljšati ekonomsko stanje. Naime, unapređenjem sustava obrane od poplava zaštitit će se prirodna bogatstva ogulinskog kraja, njegova raznolika flora i fauna. Smanjenjem dolaska naplavina kroz Đulin ponor očuvat će se podzemni špiljski sustav kao najistraženiji speleološki sustav u Hrvatskoj, ukupne dužine 16.396 metara. 

Glavne komponente Projekta zaštite od poplava grada Ogulina su: izgradnja retencijsko-zahvatne građevine Ogulin s pripadnom zaštitom željezničke pruge Zagreb – Rijeka, zaštita okolnih ribnjaka, izmještanje infrastrukture, mjere čišćenja Đulinog ponora i priprema studijske i projektne dokumentacije za projekt „Zaštita od poplava grada Ogulina 2“.

„Projekt zaštite od poplava Grada Ogulina“ sufinancira se sredstvima EU-a u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 186.192.281,00 kuna s PDV-om, od čega je 158.263.438,85 kuna s PDV-om sufinancirano iz EU-a. Završetak projekta je 31. prosinca 2023. godine.