O projektu

PRojekt zaštite od poplava sufinancirala Europska unija

Projekt „PROJEKT ZAŠTITE OD POPLAVA GRADA OGULINA“ sufinancira se sredstvima EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014.-2020.

Lokacija: Ogulin, Karlovačka županija

Projekt je lociran u RH, Karlovačka županija, administrativno područje grada Ogulina. Cilj projekta je smanjenje poplavnog rizika, odnosno poboljšanje sustava obrane od poplava grada Ogulina.

Štete od poplava na području Ogulina

U postojećem stanju grad Ogulin je izložen učestalim poplavnim događajima uslijed velikih voda rijeke Gornje Dobre. U zadnjih 15 godina je zabilježeno ukupno desetak poplavnih događaja s raznim stupnjevima materijalne štete, generirajući prosječno godišnju štetu od 102 milijuna kuna u kućanstvima i industriji.

Zaštita od poplava grada Ogulina

Ovim projektom će se povećati stupanj sigurnosti grada Ogulina od poplavnih događaja. Navedeno se planira provesti:

  1. Izgradnjom retencijsko-zahvatne građevine Ogulin s pripadnom zaštitom postojeće željezničke pruge Zagreb-Rijeka, zaštitom okolnih ribnjaka te izmještanjem infrastrukture (vodoopskrba, elektroenergetske instalacije, prometnica)
  2. Mjerama čišćenja Đulinog ponora
  3. Pripremom studijske i projektne dokumentacije za projekt „Zaštita od poplava grada Ogulina 2“.

Saznaj više ▼

 
 
Hrvatske vode

Naziv korisnika

HRVATSKE VODE
Ulica grada Vukovara
220, 10000 Zagreb

Vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta

186.192.281,00 kuna
(uključujući PDV)

Sufinancirala EU

EU sufinanciranje projekta

158.263.438,85 kuna
(uključujući PDV)

Razdoblje provedbe projekta zaštite od poplava

Razdoblje provedbe projekta

1. siječnja 2014. –
31. prosinca 2023.

Što činiti u slučaju poplave